Privacy

/Privacy
Privacy 2018-02-21T11:09:56+00:00

Privacy

Persoonlijke gegevens, die via deze website aan Huidverzorgingsstudio Marleen worden verstrekt, worden niet ter beschikking gesteld aan derden. Deze gegevens worden gebruikt voor de verzending en facturering van de bestelde producten. De gegevens worden ook gebruikt voor het versturen van informatie over producten en diensten van Huidverzorgingsstudio Marleen, wanneer de verstrekker van de persoonlijke gegevens dat heeft aangegeven. Op deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Aansprakelijkheid

Deze website biedt aan haar bezoekers informatie over haar producten en diensten. Hoewel de uiterste zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van deze site worden aan de informatie geen rechten ontleend. De informatie kan onjuistheden of typefouten bevatten. Huidverzorgingsstudio Marleen staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Huidverzorgingsstudio Marleen is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen en / of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de informatie uit deze website.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en / of aangepast. Huidverzorgingsstudio Marleen behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Huidverzorgingsstudio Marleen aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of om mogelijke fouten te corrigeren, noch garandeert Huidverzorgingsstudio Marleen dat deze website foutloos of ononderbroken functioneert.

Voor vragen, opmerkingen, suggesties of voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze klantenservice:

Huidverzorgingsstudio Marleen
Ravelijn 4
8332 GN Steenwijk

T 0521-511046
E info@k-beau.com