Bedrijfsinformatie

/Bedrijfsinformatie
Bedrijfsinformatie 2019-04-10T10:21:36+00:00

Bedrijfsinformatie

Algemene gegevens
Adres : Ravelijn 4 | 8332 GN | Steenwijk
Telefoonnummer: 06-55737578
Overige gegevens
Administratie: info@k-beau.com
Bestellingen: bestellingen@k-beau.com
Algemeen / Info: info@k-beau.com
Bank gegevens
Ten name van: Salon Marleen
Rekeningnummer: 1479.76.669
Kamer van koophandel gegevens
Vestiging: KvK Meppel
Handelsnummer: 05053680

 

 

Betaalinstructie

Bij overmaking verzoeken wij u vriendelijk het factuurnumer alsmede uw emailadres te vermelden. Uw factuurnummer kunt u vinden in de orderbevesting welke u ontvangt via email. Inkomende betalingen worden eenmaal daags, op werkdagen gecontroleerd.